Steenzolder

Op de steenzolder, onder de luizolder, zijn de molenstenen opgesteld. Het spoorwiel en de steenspillen met hun rondsels vinden we eveneens op de steenzolder.

Linker maalkoppel en steenkraan

Linker maalkoppel en steenkraan

Molen Grenszicht heeft 2 maalkoppels, hier is de linker te zien, ook is op de foto een gedeelte van de steenkraan te zien die vanuit deze positie zowel boven het linker als rechter maalkoppel te plaatsen is.

Overbrenging

In de kapzolder is de overbrenging van het bovenwiel naar de koningspil berekend, die was 2,03.

Het spoorwiel dat aan de onderzijde van de koningsspil is bevestigd, heeft 81 kammen, en deze kan de steenrondsels aandrijven.

Het rechter steenrondsel heeft 23 staven, dus een overbrenging van 2,03 keer 81/23 = 7,15.

Het linker steenrondsel heeft 26 staven, en heeft dus een overbrenging van 2,03 keer 81/26=6,32

Dwz dat de molenstenen van het linker steenrondsel 6,32 keer ronddraaien wanneer het gevlucht 1 keer ronddraait.

Rechter maalkoppel

Op de foto zien de we groene steenspil die de loper (de bovenste steen aandrijft) 

Rechter maalkoppel

Molenstenen

In de steenkuip bevinden zich 2 molenstenen, de LOPER die ronddraait en de LIGGER die stil ligt.

Deze  molenstenen zijn 16er blauwe stenen.

De blauwe of Duitse steen komt uit de Eifel en is van vulkanische oorsprong, de blauwe steen (lavabasalt) is vrij zacht en goed te gebruiken voor het malen van tarwe.

Een 16er heeft een diameter van 1,40 m.

Een nieuwe loper is ongeveer 40 cm dik en weegt 1200 kg en een nieuwe ligger is 30 cm dik en weegt ongeveer 900 kg.