ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).

De Belastingdienst heeft bepaald dat het voor ANBI’s verplicht is om bepaalde informatie via internet te publiceren. Dit is een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) voor het behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.

Zo moeten wij onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten hier publiceren, zodat u inzicht kunt krijgen in het functioneren van onze stichting.
Voor meer informatie zie www.anbi.nl.


Naam van instelling:     Stichting tot behoud van de Molen Grenszicht

RSIN nummer:                 806988800

Postadres:                        Oosterveldsestraat 103, 7826 HC Emmen

Bezoekadres:                   Hoofdkanaal WZ 109, 7881 AE Emmer-Compascuum


Doelstelling van de stichting:

Het behoud van Molen Grenszicht te Emmer-Compascuum, een en ander in de meest ruime zin opgevat.


De stichting tracht haar doel ander meer te verwezenlijken door:

1. Het verwerven van financiële en materiële middelen, hetzij van subsidieverstrekkers,
hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde
doelstelling.

2. Het activeren en mobiliseren van vrijwilligers

3. Het geven van voorlichting.

4. Het (doen) verrichten van hand- en spandiensten door bestuursleden, commissieleden en derden ten behoeve van de molen.

5. Het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen.

6. Het scheppen van mogelijkheden die het doel kunnen bevorderen en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling:

1. Behartigen van de belangen met betrekking tot de molen

2. Draaivaardig (laten) houden van de molen

3. Openstellen van de molen voor belangstellenden

4. Voorlichting geven aan groepen


Bestuurssamenstelling

 • G.H. Heijne (Voorzitter)
 • L. Idema (Secretaris)
 • H.H. Geerdink (Penningsmeester)
 • H.H. Loves
 • H. Bults

Beloningsbeleid

Niemand binnen de stichting ontvangt een beloning. Dit geldt voor zowel bestuursleden, vrijwillige molenaars en vrijwilligers.


Activiteiten

 • In seizoen (april-oktober)
  – Openstelling elke zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur
  – Rondleidingen door molenaars en vrijwilligers
 • Deelname nationale en provinciale molendagen
 • Deelname Open Monumentendag
 • Molenexcursie en voorlichting: op afspraak gedurende het gehele jaar
  voor groepen
 • Verkoop van meel, pannekoeken, kniepertjes en spekk’dikkenmeel

Financieel Jaaroverzicht

Financieel jaaroverzicht   2019
       
Opbrengsten Sponsoren en vrienden    €     2.086
  Overige bijdrages    €   10.448
  Spekkedikken en meelverkoop    €     1.786
  Activiteiten    €        750
  Overige inkomsten    €        537
  Totaal    €   15.607
       
Kosten Kosten onderhoud Molen    €     8.337
  Kosten overige    €     4.330
  Totaal    €   12.667
       
Saldo      €     2.940