ANBI

Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).
Sichting tot behoud van Molen Grenszicht staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat uw gift u belastingvoordeel kan opleveren. Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar en u mag uw gift met een factor 1,25 vermenigvuldigen. Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is de factor 1,5. Er is geen beperking van een drempel- of maximumbedrag. Zie voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Naam van de Stichting:

Stichting tot behoud van Molen Grenszicht

RSIN nummer

806988800

Doelstelling van de Stichting

Het behoud van Molen Grenszicht te Emmer-Compascuum, een en ander in de meest ruime zin opgevat.

 • Het verwerven van financiële en materiële middelen, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling.
 • Het activeren en mobiliseren van vrijwilligers
 • Het geven van voorlichting.
 • Het (doen) verrichten van hand- en spandiensten door bestuursleden, commissieleden en derden ten behoeve van de molen.
 • Het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen.
 • Het scheppen van mogelijkheden die het doel kunnen bevorderen en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
 • Behartigen van de belangen met betrekking tot de molen
 • Draaivaardig (laten) houden van de molen
 • Openstellen van de molen voor belangstellenden
 • Voorlichting geven aan groepen

Bestuurssamenstelling

 • G.H. Heijne (Voorzitter)
 • L. Idema (Secretaris)
 • H.H. Geerdink (Penningsmeester)
 • H.H. Loves
 • H. Bults

Beloningsbeleid

Niemand binnen de stichting ontvangt een beloning. Dit geldt voor zowel bestuursleden, vrijwillige molenaars en vrijwilligers.

Activiteiten

 •  Openstelling elke woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur, en elke zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Rondleidingen door molenaars en vrijwilligers
 • Deelname nationale en provinciale molendagen
 • Deelname Open Monumentendag
 • Molenexcursie en voorlichting: op afspraak gedurende het gehele jaar voor groepen

Financieel Jaaroverzicht 2021

 • Sponsoren en vrienden € 795,–
 • Overige bijdrages € 10.990,–
 • Opbrengst uit meelverkoop € 791,–
 • Overige inkomsten € 628,–
 • Onderhoud molen € 6.753,–
 • Overige € 4.240,–

Saldo 2021 € 2.201,–