De molenaars

Stilstand is achteruitgang en daarom is het van groot belang dat de molens regelmatig draaien. Daarvoor zijn deskundige molenaars nodig. Vroeger waren dat de beroepsmolenaars, tegenwoordig gaat het meestal om vrijwillige molenaars.

Om een molen verantwoord te laten draaien is heel wat kennis en kunde nodig. Sinds 1972 bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars die de opleiding tot gediplomeerd molenaar verzorgt. De opleiding vindt plaats in de praktijk, ondersteund door theoretische kennis met onderwerpen als weer, molentypen en hun onderdelen, onderhoud en veiligheid. Juist omdat het om vrijwilligers gaat is er eigenlijk altijd wel behoefte aan uitbreiding van het aantal gediplomeerde molenaars.

Molen Grenszicht heeft op dit moment een luxe positie qua aantal vrijwillige molenaars! Voor onze molen zijn nu vier gediplomeerde molenaars beschikbaar, en drie volgen de opleiding.

Geïnteresseerden die erover denken om vrijwillig molenaar te worden, kunnen zich melden bij onze molenaars of ons secretariaat. Zij kunnen u uit eigen ervaring informatie geven over de opleiding, het Gilde en het landelijk examen.

De huidige molenaars:

Gerard Gustin
Henk Heijne
Louwrens Idema
Mike Dragstra
Ernst Jan Katerberg (in opleiding)
Hans Geerdink (in opleiding)
Fred Bloemendaal (in opleiding)

Onze molenaars geven graag een rondleiding voor geïnteresseerden. Zij kunnen veel van uw vragen beantwoorden.